Kiliba-RDC: Relance des travaux de la sucrerie du Kivu

Les habitants de Kiliba kagando et les autorités locale en cité de Kiliba Kagando se réjouit de la relance de travaux de la sucrerie du Kivu. La chef de cité adjointe fait savoir ce vendredi avant midi que tout le monde doit concourir a sécuriser cette entité pour ne pas faire fuir les investisseurs.

Wakaaji wa Kiliba Kagando pia wakuu viongozi wanafurai kuanzishwa kwa kazi ya kampuni ya kutengeneza sukari.Mkuu kiongozi makao wa jiji alijulisha siku ya tano asubuhi kwamba kila mkaaj atakiwa kuchangia kwa usalama ili wasiogopeshe wawekezaji vitega uchumi wasikimbie.