Uvira-RDC: Sensibilisation sur la prévention des maladies sexuellement transmissible et le VIH/SIDA

ong_sensibilisation-vih-sida-uvira
Sensibilisation cet après midi , d’une trentaine de membres de l’association Assistance Sociale aux Orphelins et veuves, ASOV /RDC en sigle, sur la prévention des maladies sexuellement transmissible el le VIH/SIDA. Ces assises se sont déroule au siège de cette association au quartier Rombe 1, sur l’avenue Shabunda .Cela intervient dans le cadre de préparatif de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, célébrée chaque le 1e décembre de chaque année, indique ZAWADI ELIZABETH coordinatrice de cette structure.

Sont ciblée par cette sensibilisation, les membres de l’ASOV qui suivent la formation de coupe et couture, d’apprentissage d’anglais et de l’informatique. Le facilitateur du jour, le docteur MAMONI EMUNGA a expliqué aux participants comment prévenir les maladie sexuellement transmissible et le SIDA, dans l’abstinence, la fidélité et l’utilisation de préservatif. Il a fait appel aux participants de se dépister volontairement pour que chacun aie la connaissance de  son état sérologique.

KISWAHILI:

Wahamasishwa baada ya saa sita mchana zaidi ya wanamemba makumi tatu hivi  wa shirika linalohudumia mayatima na wajane ASOV kwa ufupi incini Congo ya kidemokrasia.Hayo yalifanyika kwenye ukumbi wa shirika
hilo kata ya Rombe ya kwanza mtaa wa Shabunda.Ni katika lengo ya kutayarisha siku mahsusi ya kupambana na ukimwi ulimwenguni, inayo sherehekewa kila desemba mosi ya mwaka,ataja hivimratibu wa shirika
ASOV ZAWADI ELIZABETH.

Waliolengwa zaidi na kwa uhamasisaji huo ni wale wanaofunzwa kushona ,kiingereza pia kopyuta kwenye shirika ASOV. Mkufunzi daktari MAMONI EMUNGA alifasiria namna gani mtu anaweza jikinga na maambukizi ya magonjwa ya nayoambumbukia kutokana na kitendo cha ndoa,yaani kujikatalia,uaminifu na kutumia mpira ima condom.Wakati huohuo alitoa mwito kwao waalikwa kujipimisha kwa hiari
ili kila mtu afahamu hali ya afya yake kuhusu Ukimwi.


UviraOnline: Mazambi M’penge Wakul’itete