Uvira-RDC: Dégradation du cimetière de Narumanga


La délimitation officielle de cimetière centrale de Narumanga d’uvira, sa protection et un entretient permanant, sont les propositions isssu ce samedi matin d’une réunion qui a reuni à l’hôtel de la côte d’uvira, différents services étatiques, et les sociétés civiles. Cela intervient apres lamentation des habitants d’Uvira qui observe la degradation du dernier deumeure de tout etre humain .

Sous la modération du conservateur des titres immobiliers. Plus de vingt participants issu des services titres immobilliers, cadastre,habitat conservation de la nature, la societeé civile forces vives et la nouvelle societe civile congolaise, ont montré les causes de la degradation des cimetieres centrale nyarumanga d’uvira, ou l’erosion detterre les ossement; et demolis les tombes. Ils ont cités comme causes, la construction anarchique des maisons sur le montagne surplombant les cimetieres, la non canalisation des eaux de pluies et la defaillance de mesures de protection. Comme solution, ils ont proposé aussi la delocalisation des tous ceux qui ont construit anarchiquement sur le flanc de motagne.

Swahili:
Kutia mipaka rasmi ya makaburi makuu ya Narumanga jijini Uvira, kuilinda na kuisafisha ndio pendekezo zilizotolewa asubuhi ya siku posho katika mkutano ilofanyika kwenye hoteli de la cote, ambapo vitengo vya serkali na mashirika ya kiraia walikusanyika. Hayo yametukia kutokana na malalamiko ya wakaaji wa Uvira wakilalama kwa vile makao ya mwisho ya kila mwanadamu imeharibiwa.

Kikao kiliongozwa naye mkuu kiongozi wa Titres immobilier. Zaidi ya wakuu viongozi makumi mbili kutokea kitengo cha titres immobiliers,cadastre,makaazi,ulinzi wa mazingira,shirika mpya ya kiraia na shirika la kiraia forces vives, walionyesha chanzo cha kuharibika kwa makaburi makuu ya nyarumanga ambapo mmomonyoka wa ardhi inaacha mifupa ya wafu inje na kubomoa makaburi. Zaidi haswa ni kukosekana kwa mifereji ya maji ya mvua, kukosa ulinzi wa makaburi ndio chanzo cha hali hiyo.Sulihisho waliopendekeza ni pamoja na kuwahamisha mahali pengine wale wote waliojenga kiolela kwenye milima inayoinukia makaburi hayo.