Rencontre spéciale avec SHEMU FALINGO

Rencontre na ndugu Shemu Falingo, président wa association Buguma ya batoto ya Uvira pa Canada. Tunaongea juu ya mandat yake yenye itaisha mu octobre na mambo mengine mengi kuhusu Uvira.