Uvira-RDC: Alfajiri kwaya ukaribisho wa mchungaji wao paster Mahoye kutoka USA

ilikuwa le 21 décembre 2014, wakati Représentant wa CEPEA peter MAHOYE alikuwa ku visiter namna makanisa zina endelea na kazi ya Mungu Uvira, sange, kiliba, luvungi, kamanyola, bibokoboko, Mboko na Bukavu.

Uvira_CEPEA_3Uvira_CEPEA_6Uvira_CEPEA_1Uvira_CEPEA_Uvira_CEPEA